Ład geodezyjny

Ocena wielkości działki czy przebiegu jej granic na tzw. oko nie ma żadnej siły formalnej. Pomiar działki wraz z innymi procedurami odnośnie wytyczenia jej granic jest zadaniem, którym zajmują się wykwalifikowani geodeci oraz kartografowie. Przekrojowy opis wykonywanych przez nich prac opisuje strona: http://geodezjamapa.jgora.pl/uslugi/wznowienia-znakow-granicznych-wyznaczanie-punktow-granicznych-ustalanie-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych/. Ujęte tam zostały kwestie:- punktów granicznych,- wyznaczania granic działek,- opracowywania map terenu.Zawartość tej witryny została przygotowana przez specjalistyczne Biuro Geodezyjno-Kartograficzne MAPA, działające na terenie Jeleniej Góry. Firma ta przeprowadza pomiary na zlecenie klientów z całego obszaru Dolnego Śląska.