Doradztwo podatkowe

Regulacje dotyczące podatków zniechęcają do poszukiwania ewentualnych luk, umożliwiających ograniczenie wysokości odprowadzanych podatków. Jednakże fachowe doradztwo podatkowe może zaowocować wymiernymi oszczędnościami dla przedsiębiorstwa. Szczególnie opłaty od nieruchomości oraz za korzystanie ze środowiska stwarzają pewne pole manewru odnośnie redukcji wysokości podatków. Pomoc w tym względzie oferuje doświadczona firma konsultingowa ALMA CG, która opracowuje dla klienta zindywidualizowany i spójny program, wychwytujący wszelkie nieścisłości pozwalające na ograniczenie ponoszonych opłat fiskalnych.