Prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla kobiet

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień dla kobiet AGNUS to miejsce, w którym, dzięki fachowej opiece psychologicznej i farmakologicznej uzależnione od alkoholu kobiety mają szansę powrócić do normalnego życia. Każda uzależniona otrzymuje tu fachową opiekę w zakresie ustalonym na bazie zindywidualizowanego planu leczenia. Podstawą dla tego planu są m. in. wnikliwy wywiad psychologiczny z uzależnioną, konsultacje z bliskimi jej osobami w celu oceny jej zachowania czy wreszcie ustalenie przyczyn sięgania po alkohol oraz opracowanie sposobów walki z nimi.